fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

[ รายวิชาปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:53


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง แผนการสอนหลัก 207 263
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 90 133