fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

[ รายวิชาปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 11:30


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่ แผนการสอนหลัก 252 354
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 26 วันขึ้นปีใหม่ สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 156 292