fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

[ รายวิชาปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 11:32


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข แผนการสอนหลัก 1183 687
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 410 277