fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
24 ก.ย. 2561 : 10:34


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข แผนการสอนหลัก 1954 1011
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 803 604