fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:52

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

หน่วยที่ 21 กลางวัน กลางคืน

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:51

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

หน่วยที่ 20 ลอยกระทง

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:46

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย

ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
17 ก.ย. 2561 : 10:45


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 18 การคมนาคม

หน่วยที่ 18 การคมนาคม

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:18

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก

หน่วยที่ 17 สัตว์

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา

หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:16

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้

หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:16

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย

หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:16

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 11 วันแม่

หน่วยที่ 11 วันแม่

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:15


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค.)

หน่วยที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค.)

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:15

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน

หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:15

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 8 ข้าว

หน่วยที่ 8 ข้าว

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:14

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 7 ฤดูฝน

หน่วยที่ 7 ฤดูฝน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:14


image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์

หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:13

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข

หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:13

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 4 หนูทำได้

หน่วยที่ 4 หนูทำได้

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:12

image
ปฐมวัย 3

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 3 ตัวเรา

หน่วยที่ 3 ตัวเรา

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:12