fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความแข็ง ของวัสดุรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้วัสดุใน ชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร หน่วยย่อยที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การมองเห็น แสงเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง หน่วยย่อยที่ 4.1 แสง และการ มองเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:39

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มวล น้ำหนัก และการเปลี่ยนแปลงการ เคลื่อนที่ของวัตถุ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง หน่วยย่อยที่ 3.1 มวล และ น้ำหนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มวล น้ำหนัก และการเปลี่ยนแปลงการ เคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง หน่วยย่อยที่ 3.1 มวล และ น้ำหนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การหาน้ำหนักของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง หน่วยย่อยที่ 3.1 มวล และ น้ำหนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง หน่วยย่อยที่ 3.1 มวล และ น้ำหนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ของดอก (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ของดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หน้าที่ของใบ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หน้าที่ของใบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หน้าที่ราก และลำต้น (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หน้าที่ราก และลำต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช หน่วยย่อยที่ 2.1 หน้าที่ ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:38

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจำแนกพืช (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจำแนกพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจำแนกสัตว์ (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37


image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจำแนกสัตว์ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจำแนกสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37

image
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1.1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 0
12 ก.ย. 2561 : 21:37