fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1371 รายการ


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ รู้จัก การันต์

หน่วยที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:30

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ บรรยายสื่อความ

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:30

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ จับคู่เครื่องหมาย

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:30

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ สัญลักษณ์น่ารู้

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:30


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ ขับขานวรรณยุกต์

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:29

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ จดจำสัญญาณ

หน่วยที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:29

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ ท่องได้อาขยาน

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:19

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ ตั้งเอ๋ยตั้งไข่

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:19


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ ฝนตกแดดออก

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:19

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ วรรณยุกต์สุขใจ

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:19

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ แมวเอ๋ย แมวเหมียว

หน่วยที่ 5 รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:19

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ จันทร์เจ้า

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ ห่านน้อยหาแม่

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ ครอบครัวของฉัน

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ เจ้าเนื้ออ่อนเอย

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ เจ้าเนื้อละมุน

หน่วยที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ ของเธอของฉัน

หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:18

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ พูดเพราะ

หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:17

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ ทักทายกัน

หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:17

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ วาจาผูกมิตร

หน่วยที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:17