fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1370 รายการ


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ นี่ของของเธอ

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:17

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ อักษรต่ำ

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:17

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ อักษรสูง

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ อักษรกลาง

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ พยัญชนะไทย

หน่วยที่ 2 อ่านเขียนเรียนเรียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๕ มารยาทดี-มีน้ำใจ

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๔ ปริศนาคำทาย

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๓ สวัสดีเพื่อนใหม่

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16


image
ภาษาไทย

แผนที่ ๒ สวัสดีเพื่อนใหม่

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 19:16

image
ภาษาไทย

แผนที่ ๑ โรงเรียนของเรา

หน่วยที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 3
11 ก.ย. 2561 : 19:16